Organisatie

Organisatie

De Sneekweek is een bundeling van vele initiatieven voor een gezamenlijke, prachtige zeil- en feestweek. Om er een spetterende week van te maken werken veel partijen samen. Zo is de organisatie van de muziekpodia in handen van de horeca en organiseert Sneek Promotion samen met Vereniging Ondernemend Sneek kleinere activiteiten voor overdag. De gemeente is vergunningverlener en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en de marketing en PR is een samenwerking tussen stichting Sneekweek en Sneek Promotion. En niet onbelangrijk, de Koninklijke Watersportvereniging Sneek organiseert de  zeilwedstijden op het Sneekermeer.

Stichting Sneekweek

Om te zorgen voor meer samenhang en organisatiekracht is in mei 2022 de stichting Sneekweek opgericht. Het doel van de stichting Sneekweek is het jaarlijks coördineren van de Sneekweek-activiteiten. De stichting ondersteunt lokale ondernemers in hun planvorming en bij het aanvragen van de vergunning en  fungeert als coördinatiepunt voor veiligheid en de marketing van de Sneekweek. Ook geeft de stichting Sneekweek sturing aan de structuur en kwaliteit van de programmering, middels verbinding tussen de feesten in de stad en  zeilwedstrijden op het Sneekermeer.

Samen bouwen aan een gezonde en moderne Sneekweek voor burgers, bedrijven en bezoekers.

Sander ten Bosch (Directeur) sander@sneekweek.com

Esther Poiesz (Event coördinator)  esther@sneekweek.com

Steffi Edeler (Communicatie) steffi@sneekweek.com

Martin Cramer (Producent)  info@sneekweek.com

Bestuur

Vlnr Peter van der Geer (secretaris), Geert Pieter Vermeulen (penningmeester), Marjan Boomsma-Agricola (algemeen lid), Marc Visch (voorzitter).